Saturday, October 17, 2020

Tagalog Post #2

I-kumusta kayo diyan. Ako ay okay naman. Hindi naman ako lumalabas dahil bawal. Bawal pa. Dito lang nang ako sa loob. Ay wala pang gamot para sa Covid. 

Mahirap pa din nang dahil mahirap magsulat gamit ang isang kamay lamang. Mag isip-isip ako ng isusulat ng susunod.

Friday, October 9, 2020

Tagalog Post #1

Ikumusta kayo diyan. Subukan ko ng post sa tagalog. Sana ay matulong ang niyo ako. Kahit pala tagalog ng post ay mahirap tawid.

Hope post more!