Saturday, October 17, 2020

Tagalog Post #2

I-kumusta kayo diyan. Ako ay okay naman. Hindi naman ako lumalabas dahil bawal. Bawal pa. Dito lang nang ako sa loob. Ay wala pang gamot para sa Covid. 

Mahirap pa din nang dahil mahirap magsulat gamit ang isang kamay lamang. Mag isip-isip ako ng isusulat ng susunod.

Friday, October 9, 2020

Tagalog Post #1

Ikumusta kayo diyan. Subukan ko ng post sa tagalog. Sana ay matulong ang niyo ako. Kahit pala tagalog ng post ay mahirap tawid.

Hope post more!

Thursday, May 7, 2015

What To Do in Lucban, Quezon During Pahiyas Festival?

Pahiyas Festival is a colorful event held annually in Lucban, Quezon. This festival, held every 15th of May, is celebrated in honor of patron saint of farmers, San Isidro Labrador.

During this one day fiesta, houses are decorated with fruits, vegetables, agricultural products and handicrafts and to add color, townsfolk uses Kiping, a rice-made edible decoration.